Pořádáme workshopy, kurzy a školení pro osobní růst, rozvoj komunikace, odbourání stresu, seznámení týmu, ...

Víme, jak na to!Zlepšení komunikace, spolupráce
a fungování pracovního týmu.


Snižování rizik na pracovišti
aktivním přístupem.


Prevence syndromu vyhoření.


Aktivní odbourávání stresu.
Workshopy
WORKSHOPY JSOU VHODNÉ ÚPLNĚ PRO VŠECHNY A NEZÁLEŽÍ NA TOM, ZDA JSTE PODNIKATEL, MAJITEL SPOLEČNOSTI, ÚŘEDNÍK NEBO PRACOVNÍK VE SLUŽBÁCH ČI VE VÝROBĚ.

Doporučujeme využít naše workshopy i jako součást Teambuildingu.

Workshopy využívají aktivní přístup účastníků a vytváří prostor k zamyšlení, odpočinku i rozvoji osobního růstu.

Nabízíme hodinovou ukázku, tříhodinový workshop, celodenní až několikadenní workshop a dlouhodobou spolupráci.

Kdo je kdo?

Seznámení v týmu a poznání se.

Seznamovací workshop je vhodný pro každého, kdo má zájem setkat se a seznámit se zajímavými lidmi. Vhodný je pro společnosti, jejichž zaměstnanci jsou roztroušeni po celé republice, anebo v různých odděleních. Cílem našeho workshopu je tyto lidi seznámit, navodit atmosféru spolupráce, důvěry a podpory. Díky tomu bude snazší společně hledat řešení, vzájemně si poradit či prostě požádat o pomoc. Závěrem tohoto workshopu se z neznámé skupiny stane skupina lidí vzájemně si sdělující své zkušenosti, ať již osobní či pracovní. Pojďme poznat, kdo je kdo.

Získáte:

 • kontakty
 • vzájemnou komunikaci a spolupráci ve skupině
 • aktivizaci týmu i jednotlivce
 • schopnost uvolnit se
 • zážitek úspěchu, ocenění
 • dovednost rychlého jednání a rozhodování
 • rozvoj kreativního myšlení
 • schopnost improvizace
Rosteš. Rosteme!

Osobní růst a rozvoj kolektivu.

Tento workshop je zaměřen na všechny důležité procesy, které nás mohou přivést k úspěchu. Pro tuto chvíli nejsme sólový hráč a můžeme zažít týmovou spolupráci. Ujasníme si svou roli a poznáme, zda jsme spíše řidič nebo spolujezdec. Rozvineme umění spolupráce, komunikace a organizace. Během workshopu využijeme metody a techniky, díky kterým je společná řeč, sdílení nápadů a vzájemná podpora v týmu efektivnější než řešení jednotlivce. Když porosteš Ty, poroste i celý tým.

Získáte:

 • rozvoj spolupráce
 • rozvoj komunikace
 • uvědomění si role v týmu
 • zlepšení sebekritiky a sebereflexe
 • zvýšení sebevědomí
 • rozšíření repertoáru rolí pro život
 • schopnost spontánního chování
 • rozvoj kreativity i tvořivosti
Mluvíme?!

Rozvoj komunikace, spolupráce a zlepšení vztahů.

Tento workshop je pro každého, kdo se snaží zlepšit a rozvinout komunikaci. Je důležité umět nejen mluvit, ale i poslouchat. Proto se zaměříme na hledání společné řeči a pokusíme se získat nadhled pro řešení životních situací. Všichni se pohybujeme v bludišti vztahů, které jsou jedním z největších úskalí v našich životech a tím mohou vznikat nedorozumění, konflikty a boj o moc. Mluvme, sdílejme a pracujme.

Získáte:

 • zlepšení vztahů, sociální interakce ve skupině
 • sdílení problémů a zkušeností
 • možnosti řešení konfliktů
 • odblokování komunikačního kanálu
 • vystoupení z komfortní zóny
 • rozvoj sebedůvěry
Ctrl+Alt+Delete

Odbourávání stresu, sebereflexe a psychohygiena aktivním přístupem.

Tento workshop máme pro všechny. V dnešní době jsme již zapomněli, jaké to je si hrát, dovolit si být znovu dítětem, zbavit se zbytečně uhlazené ulity. Otázkou je – umíme to vůbec? Pokud si to dovolíme, zjistíme, že je to pořádná dřina, ale výsledek nás zaručeně překvapí. Cílem je, aby každý z nás odcházel s pocitem, že je vítěz a nebyla žádná skupina poražených. Ať přijdeme s čímkoliv, věříme, že každý může odcházet s pocitem, že život je krásný a lidé jsou úžasná stvoření. Společně zmáčkneme Ctrl + Alt + Delete.

Získáte:

 • zvýšení sociální interakce
 • rozšíření repertoáru rolí pro život
 • rozvoj koncentrace
 • rozvoj kreativního myšlení
 • schopnost uvolnit se
 • vědomí vlastního těla
 • schopnost spontánního chování
 • posílení sebedůvěry, sebeúcty
První pomoc

Lepší jakákoli laická pomoc, než žádná!

Workshop je součástí zážitkového kurzu PPŽivě.

Poskytnutím první pomoci nemůžeme nic pokazit. Není důležité vše znát a umět, ale důležité je mít odhodlání, vůli a být připravený. Strach a nečinnost bere mnohým šanci na přežití.
Pro aktivizaci účastníků nabízíme praktický nácvik modelových situací s využitím divadelních a kreativních metod a technik.

Víte že, ...

 • Prvních 5 minut rozhoduje o životě zraněné osoby.
 • Pouze 14% Čechů věří, že zvládne poskytnout první pomoc.
 • Až 31% lidí se bojí poskytnout první pomoc, aby zraněnému neublížili.
 • 75% úrazů se stane v přítomnosti blízkých a přátel.
Společně:

 • snížíme strach z poskytnutí pomoci
 • vyzkoušíme si své reakce v akci
 • propojíme teorii a praxi
 • dokážeme najít vhodná řešení
 • budeme jednat
O nás

Společnost TikPro oficiálně vznikla v roce 2018, ovšem z hlediska pracovního nasazení to byla pouze administrativní tečka. Všechny tři lektorky mají, každá úměrně svému věku, letité zkušenosti v tom, co nabízí.

Založení společnosti TikPro je vyústění jejích dlouholetých aktivit. Přes 20 let se zabývá organizací a logistikou, pořádáním akcí a prací s lidmi všech věkových kategorií. Od roku 2007 je jako vedoucí, choreografka a tanečnice spjata se skupinou historického tance Perchty von Bladen. Podporu, trénink a pomoc nabízí i v roli osobního trenéra a kouče. Pravidelně moderuje na různých akcích a přednáší První pomoc Živě. Stále na sobě pracuje a bohatou praxi doplňuje sebevzděláváním, kurzy a workshopy zaměřenými např. na kreativní terapie, sociální komunikaci a rétoriku, prezentaci a rozvoj komunikace. Absolvovala vzdělávací program Instruktor Fitness a kurz První pomoci. Na vysoké škole Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala Speciální pedagogiku - obor Dramaterapie, kde se věnovala i výzkumu expresivních terapií.

Dagmar

„Všichni dospělí byli dětmi,
ale málokdo si na to pamatuje“.

Od roku 2007 je tanečnicí a choreografkou ve skupině historického tance Perchty von Bladen. V roce 2010 začala jako režisérka vést divadlo herců s mentálním postižením. Spolupořádá akce a je aktivní komunikátor v oblasti sociálních sítí. Střední škola Sociální péče ji formovala pro práci s lidmi a tím vzrostl její zájem o snižování rizik, prevenci syndromu vyhoření a o psychohygienu. V rámci vysokoškolského studia Speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci rozvíjela své vědomosti a účastnila se workshopů, kurzů a seminářů: např. Psychosomatická hlasová výchova, Jevištní imaginace, Gestalt Theatre, Zápas s jazykem, Free dance a další. Zaměřila se i na různé expresivní terapie, díky kterým využívá divadelních prvků, metod a technik ve své práci. Vzdělání zakončila tituly bakalář v oboru Dramaterapie a magisterským titulem Andragogiky.

Veronika

„Lidé se nacpou do rychlíků, ale hned zapomenou proč, takže pobíhají sem tam a dokolečka“.

Od roku 2007 je tanečnicí a spoluorganizátorkou skupiny historického tance Perchty von Bladen. Svým osobitým racionálním přístupem a uvažováním nabízí zpětnou vazbu a reflexi nutnou k udržování rovnováhy. Ve společnosti TikPro zajišťuje účetní evidenci a agendu. V profesním životě se věnuje oboru personální a mzdové účetní a výzkumu lidských zdrojů. Po střední škole se během vysokoškolského studia úspěšně věnovala hned několika oborům: Aplikovaná výpočetní technika, Hospodářská politika a správa, Veřejná správa a regionální rozvoj. Poslední uvedený obor ukončila titulem Ing. Ze svého světa čísel navštěvuje pro svůj osobní růst workshopy zaměřené na expresivní terapie a na snižování stresu.

Petra

„Dospělí mají čísla rádi“.

Prošly jsme těmito kurzy a semináři
Dramaterapie, dramatické výchovy, skazkoterapie i teatroterapie
 • Jevištní imaginace (MgA. Václava Křesadlová, Ph.D.)
 • Improvizační workshop (Jan Urban, Mgr. Petra Vodehnalová)
 • Divadelní workshop – výtvarný (MAS Horní Pomoraví)
 • Divadelní workshop (Mgr. Art Patrik Krebs)
 • Dramaterapie (prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., Mgr. Michal Růžička, Ph.D., Mgr. Jan Veselý, Ph.D., Ing. Jan Bartošek, Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D., Mgr. Jana Olejníčková, MgA. Jana Jurkasová, Mgr. Lenka Šilarová, Mgr. Jana Šilarová, Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.)
 • Gestalt Theatre - osobnostní rozvoj a terapie (Mgr. Tomáš Andrášik)
 • Dramatická výchova (Mgr. Lenka Helemíková, Mgr. Magda Malá)
 • Klauniáda (Mgr. Jana Šilarová)
 • Loutkařský Workshop (MgA. Hana Volkmerová, Ph.D. a Tomáš Volkmer)
 • Terapie loutkou (MgA. Hana Volkmerová, Ph.D. a Tomáš Volkmer)
 • Skupinová práce se sny a s kruhy (MUDr. Jan Kubánek)
 • Psychosomatická hlasová výchova jako cesta k rozvíjení potenciálu (Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.)
Tanečně pohybová terapie
 • Zápas s jazykem - taneční workshop (Florent Golfier)
 • Free dance (Mgr. Monika Stehlíková)
 • Taneční kurz (River park dance school Bratislava, primabaleríny Londýnského královského divadla Daria Klimentová, doc. Ing. Davida Strnady z JAMU a Fanny Barrouquére z Francie)
 • Tanečně pohybový workshop (MAS Horní Pomoraví)
 • Tanečně pohybový workshop (Martina Čurdová)
 • Kognitivně plastický pohyb (Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., Natálie Popová, Oleny Polianska a Alexeye Shcherbakov)
Arteterapie
Muzikoterapie
 • Pohyb v hudbě - hudba v tanci (doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.)
 • Příběh v rytmu a rytmus v příběhu (Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.)
 • Celostní muzikoterapie (PaedDr. Lubomír Holzer)
 • Muzikoterapie pro každého (Jana a Dan Čadovi)
Máte zájem o náš workshop?

ROZSAH A ZAMĚŘENÍ WORKSHOPŮ SESTAVUJEME DLE POTŘEB,
DOHODY A DLE VAŠEHO PŘÁNÍ.

Kontakt
Sídlíme na adrese:

Mladoňov 72, 788 03 Nový Malín

Zavolejte nám!

Bc. Dagmar Moravcová: +420 608400493
Mgr. Veronika Jungová: +420 724805590

Čteme e-maily :-)

tikpro@tikpro.cz

Oficiální informace:

TikPro z. ú.
IČO: 08231893

Ochrana osobních údajů

Společnost TikPro z.ú. prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení nabylo účinnosti dne 25. května 2018. Nařízením GDPR se musí řídit všechny subjekty, které jsou správci a zpracovatelé osobních dat. Toto nařízení reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob a zvyšuje jejich ochranu.

Vámi poskytnuté osobní údaje společnosti TikPro z.ú., mohou být použity pouze ke vzájemné komunikaci. Bez Vašeho výslovného souhlasu nemohou být dále zveřejňovány, zcizovány ani poskytnuty třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Dle GDPR zpracováváme pouze nezbytně nutné osobní údaje, které přímo souvisejí s Vašimi dotazy a objednávkami workshopů:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení)
 • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa)
 • informace týkající se Vašich požadavků (dotazy a požadavky ohledně nabízených workshopů)

Kontaktní údaje používáme za účelem komunikace s Vámi – k získání informací, objednávce workshopů, zaslání faktury a organizačních informací. Fakturační údaje jsou potřebné pro vedení účetních a daňových evidencí.

Během workshopů je možné pořizovat fotografické či kamerové záznamy, které mohou následně sloužit k propagaci naší i Vaší společnosti. Tyto záznamy bude možno pořizovat pouze s Vaším předchozím souhlasem.